Over Molding Tooling

  • Overmolding For Drilling

    Overmolding Հորատման համար

    JS MOLD Mold-ի մասնագետ գերձուլման նախագիծը պատրաստելու գործում, մենք ուղղորդում ենք գործընթացի բոլոր փուլերում՝ դիզայնից մինչև վերջնական պատրաստում և օգնում ենք խնդիրների վերացմանը, եթե խնդիրներ առաջանան: Քանի որ մեր օգտագործած նյութերը կծկվում են, քանի որ դրանք սառչում են գերձուլման գործընթացից հետո, հատուկ նկատառումներ…